Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να ωφεληθώ;

Πρέπει να είστε μητέρες ή άνδρες με επιμέλεια παιδιών 5-12 ετών και το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 27000€ μέχρι 2 παιδιά/30000€ τα 3 παιδιά/33000€ τα 4 παιδιά και 36000€ τα 5 παιδιά και πάνω.