Συνεργασία με Γονείς

Το Δέντρο της Γνώσης σας προτείνει μια δημιουργική συνεργασια μεταξύ γονέων και παιδαγωγών, με στόχο να την ολόπλευρη ανάπτυξη της υγιής γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης του παιδιού σας.

Κλέιστε τη συνάντησή σας με τους παιδαγωγούς μας, για να συζητήσετε θέματα, σχετικά με:

  • Την επιλογή των εργαστηρίων από πρόγραμμα μας
  • Τις σχολικές επιδόσεις
  • Δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί σας και θα θέλατε να δουλέψουμε περισσότερο στις δραστηριότητες μας